Heeft u spullen die u niet meer nodig heeft? Wij zijn er blij mee.

Privacyverklaring

Privacyverklaring van Second Sale

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

1 Inleiding

Deze verklaring beschrijft het beleid van Second Sale op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

 • Second Sale biedt onder andere via haar websites verschillende diensten aan, zoals een contactformulier en een nieuwsbrief aanmeldformulier. Daarbij verwerkt Second Sale ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). Second Sale gebruikt hiervoor een aantal plugins zoals Forminator en Mailchimp.
 • Second Sale gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ze houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2 Contact met Second Sale

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Second Sale wilt opnemen, dan kan dat telefonisch op het nummer 0165 – 520 410 of per mail info@secondsale.nl of via het contactformulier op onze website www.secondsale.nl

3 Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter. Second Sale verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die Het Goed verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt. Het Goed verwerkt bijvoorbeeld alleen uw mailadres indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, of als u een vraag stelt via het contactformulier.

4 Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die Second Sale aanbiedt, kan Second Sale de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 1. naam
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer
 4. e-mailadres

5 Doeleinden
 
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):
 1. om het voor u mogelijk te maken diensten via de website(s) van Second Sale af te nemen op het gebied van ophalen van spullen (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor Second Sale niet mogelijk om deze diensten uit te voeren);
 2. de inschrijving en het toesturen van de nieuwsbrief;
 3. marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
 4. evaluatie van dienstverlening;
 5. uitvoeren van sollicitatieprocedures;
 6. om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website(s) van Second Sale;
 7. om de website(s) van Second Sale te verbeteren.

6 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
 
Second Sale stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, met uitzondering van Mailchimp.
 1. Indien Second Sale uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Second Sale ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.
 2. Second Sale zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

7 Beveiliging en bewaring

Second Sale neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Second Sale zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

 1. Second Sale bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Second Sale uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren met een maximum termijn van 30 dagen. Het voorgaande is niet van toepassing indien Second Sale uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8 Cookies en profilering

 1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van Second Sale bezoekt. Op de website(s) van Second Sale worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.
 2. Daarnaast kan Second Sale gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website(s) van Second Sale te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt Second Sale gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

9 Websites van derden

De website van Second Sale kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Second Sale is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

10 Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Facebook, Twitter, Linkedin en Whatsapp. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Linkedin en Whatsapp om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

11 Wijzigingen

Second Sale kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

12 Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Second Sale een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

13 Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is Second Sale.