Heeft u spullen die u niet meer nodig heeft? Wij zijn er blij mee.

Missie en visie

Onze missie en visie

Onze Missie

Second Sale staat midden in de samenleving, we ondernemen sociaal een duurzaam. Dit doen we door goederen een tweede leven te geven en onnodige afvalstromen tegen te gaan. Door gebruikte goederen, voor een zacht prijsje, te verkopen bieden we iedereen in de maatschappij kansen om te beschikken over kwalitatieve goederen. Goederen die niet geschikt zijn voor de verkoop voeren we duurzaam af zodat deze, waar mogelijk, gerecycled kunnen worden.

We hechten veel waarde aan de samenwerking met onze sociale partners. Deze samenwerking is belangrijk voor Second Sale en de maatschappij. Zo bieden we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een betaalde baan en werken we samen de reclassering waardoor justitiabelen iets terug kunnen doen voor de maatschappij.

Onze Visie

Verduurzaming staat centraal binnen onze organisatie. Doet doen we door steeds opnieuw deel te nemen aan diverse sociale initiatieven. We breiden ons sociale netwerk uit waardoor we nog meer mensen een betaalde baan kunnen bieden binnen onze organisatie. In onze winkels bieden we steeds meer mogelijkheden voor dagbesteding en stages.

Ook zorgen we, samen met de lokale gemeentes en afvalverwerkingsbedrijven voor een duurzame verwerking van goederen die niet geschikt zijn voor een tweede leven. Dit doen we door afgeschreven goederen te demonteren en recyclebare onderdelen aan te bieden aan verwerkingsbedrijven. Daarnaast zorgen we ervoor dat alleen samen werken met milieuvriendelijke afvalverwerkingsbedrijven welke proactief bezig zijn met milieubelangen en de vermindering van de uitstoot van Co2.